مشاوره خرید

امکان ارائه خدمات مشاوره ای خرید از طریق تماس تلفنی، گفتگوی اینترنتی و موبایل و سایر شبکه های اجتماعی به مشتریان از دیگر ویژگی های بارز حاجی فیروز با هدف تجربه متفاوت خرید است .این مشاوره در مرحله اول از سوی فروشندگان و در مرحله بعد از سوی حاجی فیروز ارائه می گردد.

مقایسه آیتم ها
  • جمع (0)
مقایسه کنید