قیمت ویژه

امکان ارائه مدل های متنوع  قیمتی برای فروشندگان به صورتی فراهم گردیده است که به راحتی می توانند بر اساس سیاست های فروش خود کالا و محصول خود را با قیمت های خاص و یا کمتر از حد معمول و یا در دوره های مختلف زمانی به صورت حراج ارائه نمایند، لیکن در زمان های خاص و مرتبط با روزها و مناسبت های خاص حاجی فیروز اقدام به برگزاری جشنواره های مختلف می نماید که فروشندگان می توانند کالا و محصول خود را متناسب با آن شرایط ویژه ارائه نمایند .

مقایسه آیتم ها
  • جمع (0)
مقایسه کنید