سفارش جزئی (توضیحات، نحوه ثبت، راهنمایی)

سفارش جزیی به سفارش کالا و محصولات عمومی اطلاق می گردد و مشتریان آنها را در تعداد معمول و برای استفاده شخصی خرید می نمایند. مانند تجهیزات الکترونیکی، پوشاک و سایر موارد که به تعداد یک عدد سفارش داده می شوند.

مقایسه آیتم ها
  • جمع (0)
مقایسه کنید